Ik zoek hulp

Heeft u hulp nodig?

Komt u, of een bekende van u, niet in aanmerking voor de voedselbank, maar zit u wel krap bij kas? Of zijn er andere financiële problemen. Dan kunt u zichzelf (of een ander) aanmelden. Uw aanvraag wordt doorverwezen naar Fonds voor Ons een stichting waarmee wij samenwerken.

U kunt daarvoor een mail sturen naar: boodschappenhulp@fondsvoorons.nl

 Wij waarborgen uiteraard uw privacy, maar mocht het niet prettig voelen, dan kunt u ons ook bereiken via ons e-mailadres of Instagram pagina.

De volgende info is van belang:

– Grootte van gezin

– Leeftijden van kinderen

– Allergieën en dergelijke (indien aanwezig)

– Adres

– Hulpvraag

Samen met u zullen we een datum prikken waarop wij langskomen.

“ Wij kunnen pas slapen als iedereen gegeten heeft.”